Audiențe prefect -12.10.2021

Prefectul Altfatter Tamas a primit astăzi 12.10.2021 în audiență cinci persoane, alături de secretarul general Cosmin Dorle și specialiști din aparatul propriu .

În primul caz care s-a prezentat, persoana reclamă tergiversarea în trecut a soluționării dosarului depus la Primăria Comunei Lazuri privind aprobarea unei dezvoltări de urbanism și în același timp solicită sprijin pentru amplasarea de către primărie  pe  strada nou intrată în domeniului public (prin donare de către  proprietari) a trei stâlpi pentru  iluminat public. În acest caz se va contacta primăria pentru a se obține date suplimentare.

A doua persoană din municipiul Satu Mare a solicitat îndrumare cu privire la  dobândirea unei diferențe de teren aferent casei de locuit care nu a fost cuprinsă explicit în documentele aferente vânzării-cumpărării.  Având în vedere că este intentat un proces în justiție privind reaua-credință a vânzătorului, prefectul a comunicat persoanei că nu se poate interveni în demers până la finalizarea acțiunii.

A treia persoană reclamă pagubele produse de animalele care au pășunat pe terenurile sale – fânețe,  situate în sat Ghilvaci, comuna Moftin. Prefectul a dispus să se facă verificări cu privire la statutul juridic al terenurilor destinate fâneței,  inclusiv dacă există contracte de arendare sau altele asemenea.

Tot din Satu Mare, un cetățean care deține un teren extravilan  situat lângă Aeroport (în Viile Satu Mare) a solicitat sprijin pentru a afla dacă  pe proprietatea sa sunt suprapuse mai multe puneri în posesie. Prefectul a contactat Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și nu s-a confirmat nici o suprapunere. Prefectul i-a recomandat efectuarea unei lucrări topografice prin care să se actualizeze documentele cadastrale, respectiv poziționarea certă a terenului.

Ultima persoană dorește sprijin pentru a identifica motivul  diminuării suprafeței terenului situat în Botiz, în intravilanul localității. Deoarece nu a prezentat niciun document, i s-a solicitat transmiterea unei petiții la care să anexeze documentele necesare, urmând a se face demersuri pentru clarificarea celor prezentate.