Comunicat de presă – 19.04.2022

Prefectul Radu Roca a avut o întâlnire de lucru cu Simona Derșidan, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare pentru a se informa despre ultimele evoluții de pe piața muncii din județul Satu Mare. De asemenea prefectul Radu Roca a dorit să afle și care este numărul cetățenilor ucraineni angajați în județ prin AJOFM Satu Mare.

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute de Legea nr.76/2022, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare în perioada 01.01.2022-31.03.2022 s-a realizat încadrarea în muncă a unui număr de 1034 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 martie 2022, un număr de 577 persoane au vârsta peste 45 de ani, 95 au vârsta între 35 și 45 de ani, 90 au vârsta între 25 și 35 de ani, iar 272 sunt tineri sub 25 de ani. Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (584), numărul femeilor  fiind de 450. În funcţie de rezidenţă, 486  persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 548 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale (350), gimnaziale (273), profesionale (226), 66 persoane fiind cu studii universitare, învățământ primar și fără studii (100) și postliceal (19).

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Satu Mare, 341 persoane (32,98%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Satu Mare.

La sfârșitul lunii martie  a anului curent, 1595 persoane au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Măsuri adoptate de Guvernul României referitoare la refugiații ucraineni

Prin OUG Nr. 20/2022, s-a creat cadrul legal astfel incat cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, pot fi încadrați în muncă fără avizul de angajare prevăzut cu privire la încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.

Încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina și care nu dețin documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă se poate realize pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitate de prelungire cu perioade de 6 luni pentru maximum 1 an.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare oferă cetățenilor ucraineni înregistrați în evidențele instituției următoarele servicii gratuite: informarea și consilierea profesională, medierea muncii, formarea profesională, evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în context nonformal și informal, servicii de asistența-Eures.

Până în prezent au fost înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare un numar de 55 cetățeni ucraineni refugiați din zona de conflict armat, din care un numar de 47 persoane au fost încadrate în muncă în urmatoarele ocupații: țesătoare, tehnician în industria confecțiilor și tricotaje, confecționer asamblor articole textile, tapițer, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, cusător din piele și înlocuitori, lucrător bucătărie, proiectant inginer mecanic, ajutor ospătar.

Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare oferă măsuri de sprijin în vederea ocupării tuturor persoanelor care doresc un loc de muncă, în strânsă colaborare cu agenții economici care oferă și declară locurile de muncă vacante.

 

19.04.2022                    CANCELARIA PREFECTULUI –  BIROUL DE PRESĂ