Comunicat de presă – Colegiu prefectural

Prefectul Radu Roca a convocat astăzi, ca primă activitate în cadrul activităților dedicate Zilei Instituției Prefectului, o ședință festivă a Colegiului Prefectural, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

  • Prezentarea Raportului de evaluare a activităților desfășurate de către Instituția Prefectului Județul Satu Mare în anul 2021;
  • Adoptarea unei Hotărâri pentru constituirea Comisiei mixte de control în perioada premergătoare Sărbătorilor pascale – în vederea siguranței alimentare a cetățenilor;

La primul punct, subprefectul Altfatter Tamas a făcut o prezentare și o evaluare a activității instituției în anul încheiat, marcând fiecare domeniu de activitate, dar și modul în care au fost îndeplinite obiectivele propuse la începutul perioadei analizate.

În vederea asigurării unor sărbători liniștite, prefectul a propus iar în cadrul Colegiului a fost adoptată în acest sens o hotărâre pentru constituirea Comisiei mixte de control în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale,  în vederea asigurării siguranței alimentare a cetățenilor. Aceasta va verifica condițiile igienico-sanitare în piețe, magazine, locuri de sacrificare și în alte zone. Prefectul a insistat pe sincronizarea activității instituțiilor de control în această perioadă, între ele și cu Comisia mixtă pentru a nu exista suprapuneri și controale care nu se impun la întreprinzătorii din domeniul alimentar.

La punctul diverse, prefectul a analizat modul în care instituțiile statului – serviciile publice deconcentrate se implică în una din cele mai importante acțiuni guvernamentale din această perioadă – recensământul populației și a locuințelor – și solicită în continuare o mai mare implicare, a conducerii instituțiilor, a tuturor funcționarilor publici și a celorlalte categorii de angajați care trebuie să contribuie la reușita acțiunii.

Pentru marcarea Zilei Instituției Prefectului, prefectul a îndemnat la colaborare pe toate palierele, la respect între instituții și între colegi și la o mai mare aplecare a tuturor spre problemele curente ale cetățenilor – rezolvarea acestora fiind menirea funcției publice. La final a mulțumit pentru deschiderea pe care a simțit-o din partea tuturor celor prezenți și pentru tot sprijinul pe care l-a primit de la preluarea mandatului.

 

31.03.2022

 CANCELARIA PREFECTULUI – Biroul de presă