Comunicat de presă – ședința Colegiului Prefectural

Prefectul Altfatter Tamas a convocat ședința Colegiului Prefectural având pe ordinea de zi prezentări și informări susținute de instituții din cadrul Ministerului Muncii, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă și Casa Județeană de Pensii Satu Mare.

Cristian Sasu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare a prezentat  acțiunile  ITM Satu Mare în perioada pandemiei COVID-19 , în principal cele de control și îndrumare în vederea respectării de către angajatori a legislației în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă dar și   supravegherea pieței pentru produsele din domeniul de competență.

În cadrul intervenției au fost prezentate și  noutățile legislative în domeniul muncii, printre altele  definirea și sancționarea muncii sub-declarate (”munca la gri”),  modificarea cuantumului amenzii  pentru primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, sau stabilirea cuantumului amenzilor pentru acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului.

Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Satu Mare, Cristian Soponoș a realizat o analiză generală a direcțiilor de acțiune ale Casei,  evidențiind  faptul că din perspectiva acțiunilor întreprinse și a rezultatelor înregistrate, accentul a fost pus pe desfășurarea activității în condiții de pandemie și pe implementarea noilor apariții legislative în condițiile administrării situației pensiilor unui număr de 76574 de pensionari. Comparativ cu anul 2020, numărul de beneficiari pensionari a scăzut, la sfârșitul anului trecut fiind înregistrați 78068 de pensionari. În același timp a crescut numărul de indemnizați de la 2258 în anul 2020 la 4503 în anul 2021.  Din cei 76574 de pensionari, 11073 sunt pensionari de invaliditate și 2166 pensionari sunt beneficiari de pensii internaționale.

Strategia desfășurării activității Casei de Pensii în condiții de pandemie s-a axat pe asigurarea accesului în siguranță în instituție, stabilirea unui program de lucru cu publicul care să eficientizeze activitatea, reducerea timpului de așteptare, angajarea de personal suplimentar, reducerea timpului de soluționare, crearea unui site nou al instituției cu un design atractiv și completarea informațiilor cu noua legislație, disponibilitatea formularelor tipizate,  conturi personale.

La sfârșitul întâlnirii, Nicolae Dumuța – directorul executiv al DSVSA a anunțat rezultatele bune ale campaniei împotriva pestei porcine africane, există premise ca la sfârșitul lunii  noiembrie  să fie stinse ultimele 16 focare active în județ (din zona Negrești-Oaș și Pelișor) și solicită  organizarea unei  întâlniri cu responsabilii fondurilor de vânătoare din județ, pe care prefectul Altfatter Tamas a programat-o pentru săptămâna viitoare.

Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor, Vasile Andrieș,  a informat  despre stadiul lucrărilor de investiții pentru punerea în siguranță a văii Bârloagelor (Cămărzana) dar și a intervențiilor pe valea Maria unde se reface digul afectat de inundații, până la sfârșitul anului se vor realiza  2 km de supra-înălțări si 2 subtraversări ale sistemelor de apărare.

Au mai fost informări privind activitatea din partea APIA (care începând cu 18 octombrie a autorizat și plătit subvenții de peste 23 milioane de euro pentru 15542 de fermieri din totalul de 18113 care au solicitat) și a AJOFM – care  informează agenții economici cu privire la faptul că, începând cu data de 01.11.2021, documentele necesare acordării șomajului tehnic în conformitate cu OUG nr. 111 din 2 octombrie 2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea  Coronavirusului SARS CoV-2, se vor transmite exclusiv electronic la adresa  de e-mail: satu-mare@ anofm.gov.ro și nu pe platforma națională.