Comunicat de presă – ședința Colegiului prefectural

Prefectul Altfatter Tamás a condus astăzi ședința Colegiului Prefectural, ultima din anul 2021, ședință în care a fost evaluată activitatea acestui organism consultativ cu rol de armonizare a activităţii serviciilor publice deconcentrate precum şi de implementare a programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul judeţului.

În cadrul ședinței a fost adoptată Hotărârea privind Programul orientativ de activitate pe anul 2022 al Colegiului iar prefectul a făcut o retrospectivă a principalelor acțiuni ale Instituției Prefectului Județul Satu Mare în anul 2021. Astfel:

– au fost finalizate lucrările la obiectivul ”Clădire administrativă – Instituția Prefectului Județul Satu Mare”, urmând ca din anul 2022 șerviciile publice comunitare și toate celelalte servicii specifice să aibă condiții de acces și de furnizare moderne, la standarde europene;

– a fost desfășurată o campanie de vaccinare dinamică, adaptată specificului și nevoilor cetățenilor;

– pentru gestionarea pandemiei de coronavirus au fost emise 78 de hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind măsurile specifice, prelungirea stării de alertă, scenariile de funcționare a unităților de învățământ, funcționarea centrelor de vaccinare;

– a fost finalizată activitatea de teren în cadrul Recensământului General Agricol, datele sunt în prelucrare la Direcția Județeană de Statistică;

– a fost gestionată eficient epizootia PPA – pesta porcină africană, împreună cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, au fost odoptate 29 Decizii de aprobare a planurilor de măsuri pentru controlul PPA în exploatațiile unde a fost confirmată boala. Au fost eradicate 99 de focare pe parcursul acestui an, în acest moment mai sunt active 26 de focare.

– Comisia Județeană de Fond Funciar Satu Mare a analizat toate dosarele primite de la comisiile locale, fără a fi înregistrate întârzieri privind validarea, recunoașterea dreptului de proprietate sau alte situații și solicitări specifice. În acest an au fost eliberate 782 de titluri de proprietate pentru o suprafață totală de peste 1000 ha.