Comunicat de presă – ședința Colegiului prefectural

Prefectul Altfatter Tamas a convocat astăzi 27.04.2021 ședința Colegiului Prefectural, într-un format adaptat situației epidemiologice speciale pe care o parcurgem. Tema propusă pe ordinea de zi a ședinței a fost pregătită de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare –  Starea învâțământului în județul Satu Mare în perioada pandemiei. Inspectorul școlar general Anișoara Boitor a făcut o retrospectivă a activităților și acțiunilor desfășurate de școli și de Inspectoratul Școlar precum și a hotărârilor adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare. A prezentat un bilanț privind numărul de  infectări în rândul elevilor și a personalului didactic și didactic-auxiliar, a cantităților de materiale sanitare de protecție asigurate și a  tipurilor de dispozitive IT&C achiziționate de Guvernul României sau primite ca donații și distribuite elevilor.

În continuare, prefectul a prezentat stadiul campaniei de vaccinare la nivelul județului Satu Mare, a campaniei media provaccinare inițiată de Instituția Prefectului și susținută de Direcția de Sănătate Publică și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare precum și o analiză a incidenței la zi a cazurilor de îmbolnăviri cu coronavirus. A solicitat șefilor de instituții implicare pentru realizarea obiectivului asumat de Guvernul României de a atinge la nivel național numărul de vaccinări necesar pentru a reveni în cel mai scurt timp la normalitate.

Referitor la materialele prezentate de conducătorii instituțiilor deconcentrate în cadrul ședințelor Colegiului Prefectural (rapoarte, analize, sinteze, proiecte, programe), prefectul a insistat pe modul de pregătire a acestora, pe acuratețea, accesibilitatea și gradul de interes pentru alte instituții și cetățeni.

La inițiativa prefectului, Colegiul Prefectural  a adoptat Hotărârea 2/2021 privind activități de igienizare care se vor desfășura la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Satu Mare în perioada 15.05.2021 – 05.06.2021 pentru a marca Ziua Mediului. Conform propunerii reprezentantului Guvernului, activitățile coordonate de Instituția Prefectului și monitorizate la nivelul primăriilor de reprezentanții Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu, ai Agenției pentru Protecția Mediului și ai Agenției de Plăți și Inspecție Socială vor implica în principal beneficiarii de prestații sociale care au obligația de prestare a muncii în folosul comunității. În perioada următoare, împreună cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale va fi stabilit programul de acțiune, iar în funcție de rezultate și de feed-back-ul din partea comunităților se are în vedere o permanentizare și o lărgire a direcțiilor de acțiune  în acest domeniu.

 

27.04.2021                                                   Cancelaria Prefectului