Comunicat de presă – ședința de lucru structuri M.A.I.

În contextul creșterii numărului de cazuri zilnice confirmate de COVID-19 și la nivelul județului Satu Mare, și având în vedere evenimentele culturale și religioase specifice acestei luni, prefectul Radu Bud alături de membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, în baza prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, solicită organizatorilor, participanților și tuturor cetățenilor să respecte cadrul general și măsurile specifice pentru evitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Astfel:

1. Se permite organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, astfel încât să fie asigurată o suprafață de 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie;

2. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare. Astfel, slujbele religioase oficiate în spații publice, în aer liber, se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.

3. Se permite organizarea de evenimente private în spaţii închise cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică;

4. Se permite organizarea de evenimente private în spaţii deschise cu participarea a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.

La nivelul județului nostru, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat hotărârea prin care începând cu data de 01.08.2020 se aprobă obligativitatea purtării măștii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele începând cu vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise aglomerate (pieţe, târguri, zone de aşteptare – staţii de autobuz, peroane, zone în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, spectacole în aer liber). De asemenea, se interzice pe raza judeţului Satu Mare comercializarea şi consumul produselor alimentare, băuturilor acoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate în exteriorul clădirilor operatorilor economici, precum terase, cluburi, baruri, în intervalul orar 24:00 – 6:00.

Nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 se sancționează astfel:

a) nerespectarea interdicţiilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a) de a organiza mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise, cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei;

b) participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori la întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise, interzise în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a), cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei;

c) desfăşurarea de către organizatori a unor mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori a unor întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise, cu nerespectarea măsurilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei.

 11.08.2020                                                                Cancelaria Prefectului