Comunicat de presă – 29.09.2021

Prefectul Altfatter Tamás a convocat astăzi 29.09.2021, alături de secretarul general Cosmin Dorle, ședința Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare.

Punctele de pe ordinea de zi au cuprins validarea sau invalidarea propunerilor unor comisii locale, modificarea sau revocarea unor titluri de proprietate  dar și modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013.

La punctul diverse au fost prezentate  cauzele în justiţie, cauze înregistrate la instituție din anul 2019 în care Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare este parte pârâtă în acțiunile civile dar și situații statistice privind  numărul de ședințe lunare, numărul de  documentații înaintate comisiei județene, situația cererilor la legile fondului funciar, situația proceselor-verbale de punere în posesie și a titlurilor de proprietate, despăgubiri validate,  situația notificărilor la Legea nr. 10/2001, situația litigiilor la legile proprietății.