Comunicat de presă – ședință POAD

Subprefectul Cosmin Bota, în calitate de coordonator al Grupului de lucru pentru derularea POAD în județul Satu Mare format din reprezentanți ai Instituției Prefectului, serviciilor publice deconcentrate, Crucii Roșii și unităților administrativ-teritoriale, a convocat azi o ședință de lucru pentru stabilirea detaliilor organizatorice privind recepția și ulterior distribuția de pachete de igienă în cadrul celei de a doua tranșe din acest an, estimată că va începe joi, 25 iunie.

Membrii Grupului de lucru se vor implica în toate etapele de derulare a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ.

La nivelul județului Satu Mare se numără 20.678 de beneficiari eligibili, dintre care peste 16.500 sunt beneficiari de prestații sociale.

Unul dintre elementele de noutate al acestei distribuții îl reprezintă extinderea categoriilor de beneficiari, astfel, pe lângă beneficiarii de prestații sociale (venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei) și persoanele vulnerabile, devin eligibile și persoanele care locuiesc în așezări informale (situate la periferia localităților, care cuprind locuințe improvizate și care prin localizare și caracteristici socio-demografice generează excluziune, segregare sau marginalizare socială), dacă rămân pachete nedistribuite.

Din luna august va începe distribuirea în județul Satu Mare a primei tranșe de pachete cu produse alimentare din fonduri de la Uniunea Europeană.

23.06.2020                                                                Cancelaria Prefectului