Colegiu P 19.12.2018

Ordin convocare

Componenta convocare

ORDINEA DE ZI 19 decembrie 2018 Orele 11.00

• Informare privind activitatea desfășurată de Colegiul prefectural, în anul 2018;

  Prezintă: șef serviciu – doamna Ramona ANTONESCU

• Adoptarea prin Hotărâre de colegiu a Programului orientativ al ședințelor aferente anului 2019.