Colegiu P 28.06.2019

Ordin convocare aici

ORDINEA  DE  ZI

28 iunie 2019  Orele 1000

 

  • Informare privind activitatea Casei Județene de Pensii la nivelul județului Satu Mare – realizări 2018, noutăți legislative 2019. aici

         Prezintă: director executiv – domnul Marcel ERDEI

  

  • Diverse.