Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordin – nr. 215 din 06.07.2023 privind actualizarea componenței Comisiei Județene privind Incluziunea Socială