Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Ordinul nr.57 din 04.03.2022 privind actualizarea componenței Comisiei Județene privind Incluziunea Socială