Grupul județean pentru modernizarea administrației publice

HG  925/ 2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice  precizează că la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se reorganizează, prin ordin al prefectului, grupul judeţean de modernizare a administraţiei publice, format din minimum 5 membri – reprezentanţi ai prefecturii, ai consiliului judeţean şi, respectiv, ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor în teritoriu, ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile.

 

Grupurile de modernizare de la nivel ministerial, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, formează Reţeaua naţională de modernizare a administraţiei publice (RNM).

 

http://www.mdrap.ro/administratie/reforma-administratie