Informare de presă – 10.07.2023

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU SOLICITANȚII DE PAȘAPOARTE ȘI PRIVIND CĂLĂTORIILE ÎN STRĂINĂTATE
 Cetățenii români minori cu vârsta mai mică de 14 ani pot călători în străinătate doar cu pașaportul simplu electronic /pașaportul simplu temporar. În ceea ce privește cetățenii români minori cu vârsta mai mare 14 ani, aceștia pot călători cu documentele menționate mai sus sau în baza cărții de identitate (în statele membre ale Uniunii Europene, precum și statele terțe care recunosc cartea de identitate ca document de călătorie). Cetățenii români minori nu pot călători în străinătate în baza certificatului de naștere.
 Părintele căruia i-a expirat cartea de identitate poate folosi pașaportul valabil ca document de identitate, în vederea depunerii cererii de eliberare a pașaportului simplu electronic/pasaportul simplu temporar pentru minor.
 Având în vedere că reglementarea condițiilor de intrare, ședere sau tranzit al unei țări reprezintă un drept al statului în cauză, recomandăm cetățenilor români să verifice condițiile stabilite de statul pe teritoriul căruia urmează să efectueze călătoria, accesând site-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, secțiunea Condiții de călătorie. Cu titlu de exemplu, precizăm că pașaportul simplu temporar nu poate fi folosit ca document de călătorie în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Mexic.
 Programările în scopul depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice/temporare nu se solicită pe email/telefonic, ci se realizează exclusiv prin completarea de către persoanele interesate a formularului on-line de pe platforma www.hub.mai.gov.ro/epașapoarte
 În situația în care nu se reușește efectuarea unei programări în vederea depunerii cererii de eliberare a pașaportului, precizăm că la nivelul Serviciilor Publice Comunitare de Pașapoarte sunt înregistrate, în măsura disponibilității, și solicitările persoanelor care nu au efectuat în prealabil programare on-line.
 De asemenea, informăm cetățenii români că nu există o taxă pentru eliberarea pașaportului în regim de urgență. Astfel, în prezent, pentru a veni în sprijinul solicitanților de pașapoarte, termenul de eliberare a pașapoartelor simple electronice este de până la 5 zile lucrătoare, pentru cererile depuse în țară și pentru care solicitantul a cerut ridicarea în țară.
 Având în vedere termenul foarte scurt de eliberare a pașaportului simplu electronic, încurajăm cetățenii să opteze pentru acest tip de document de călătorie, cu precizarea că, pentru pașaportul simplu temporar, termenul de eliberare este de 10 zile lucrătoare, respectiv de până la 3 zile lucrătoare, însă în această situație cererea trebuie sa fie însoțită de documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea și urgența deplasării în străinătate.
 Programul de lucru la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Satu Mare este de luni până vineri de la ora 08:30-16:30, iar miercuri de la ora 08:30 până la 18:30.