Informare de presă – 23.09.2022

Continuă seria întâlnirilor cu autoritățile administrației publice locale pentru soluționarea problemelor cu grad ridicat de dificultate

În săptămâna încheiată au avut loc noi întâlniri ale prefectului Radu Roca și ale aparatului de specialitate cu reprezentanții de la nivelul administrației locale pentru a soluționa problemele cu grad ridicat de dificultate apărute în activitatea curentă, dar în special în ceea ce privește aplicarea legilor fondului funciar. Întâlnirile au avut loc atât la sediul Instituției Prefectului cât și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Problemele analizate au fost următoarele:
– cu primarii și reprezentanții UAT Apa și Medieșu-Aurit și ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, probleme de fond funciar dar și privind limitele administrativ-teritoriale;
– cu primarul și reprezentanții UAT Vama, ai Direcției Silvice și ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, probleme de fond funciar;
– cu primarul și reprezentanții UAT Racșa, ai Direcției Silvice și ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, probleme de fond funciar;
– cu primarul și reprezentanții UAT Supur și ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, privind însușirea în domeniul privat al UAT a unui imobil,
– cu primarul și reprezentanții UAT Călinești-Oaș și ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, probleme de fond funciar.

Seria întâlnirilor de specialitate va continua iar prefectul Radu Roca speră că odată cu demararea acestei activități se va debloca soluționarea unor probleme sau diferende tergiversate până acum și de asemenea se vor crea exemple de bune practici care să se poată aplica la nivelul tuturor administrațiilor locale.