Informare de presă – 23.09.2022

Prefectul Radu Roca și subprefectul Altfatter Tamas, la inițiativa primarului comunei Bătarci, Adrian Toma au mediat o întâlnire cu directorul Direcției Silvice Satu Mare, ing. Marcel Forțiu, pentru a analiza o propunere de modificare legislativă, respectiv a Codului Silvic (Legea 46/2008).

Codul Silvic conține prevederea că masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului şi din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat, cel puţin în procent de 50% începând cu data de 1 ianuarie 2023, respectiv preponderent începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Având în vedere că la nivelul comunei Bătarci, dar nu numai, autoritatea locală are greutăți în a asigura celor 453 de familii care au solicitat lemn de foc provenit din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale (care are o suprafață de 550 ha), propunerea venită din partea Primăriei Comunei Bătarci este ca termenul de la care să intre în vigoare valorificarea exclusivă ca lemn fasonat să fie 1 ianuarie 2023. În acest fel consideră că se vor putea acoperi mai ușor necesarul de lemn de foc pentru încălzirea gospodăriilor populației și nevoile la nivelul instituțiilor locale.

Prefectul Radu Roca apreciază inițiativa venită din partea autorității locale, mai ales în contextul crizei energetice pe care o parcurgem și a greutăților cu care se confruntă cetățenii pentru asigurarea lemnului de foc necesar pentru iarnă. Drept urmare se va realiza o analiză la nivelul instituțiilor responsabile la nivel local iar în cel mai scurt timp se va înainta către ministerul de resort o propunere de modificare în acest sens a Codului Silvic.