Informare de presă – 24.05.2023

Ședință cu secretarii generali ai comunelor, orașelor și municipiilor din județul Satu Mare
Prefectul Radu Roca a convocat în această dimineață o ședință de lucru cu toți secretarii generali ai UAT-urilor din județ.
Alături de prefect, la întâlnire au mai fost prezenți subprefecții Altfatter Tamás și Romeo Pop directorul de Cancelarie Radu Iancu, secretarul general Cosmin Dorle precum și directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare, Monica Prodan Ardelean.
Au fost discutate subiecte legate de modificarea Legii nr. 18/1991 a fondului funciar . De asemenea au fost semnalate aspecte legate de aplicarea legilor fondului funciar și nepunerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive pronunţate pe fond funciar.
S-au purtat discuții pe marginea apariției Ordonanței de Urgență nr, 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
De asemenea prefectul Radu Roca a ținut să comunice secretarilor generali să ia în serios problema combaterii ambroziei și de aemenea să urgenteze întocmirea Planurilor Urbanistice Generale ( PUG).
”Putem număra pe degete numărul U.A.T.-urilor ce au întocmit P.U.G.-ul iar în lipsa acestuia riscați să pierdeți fonduri importante din PNRR sau Programul ”Micul Fermier” Atenție mare și la cum gestionați problema ambroziei . De asemenea vă aduc la cunoștință că avem din nou un focar de pestă porcină africană în județ, la o fermă din Moftin și e nevoie de mare atenție pentru a nu răspândi boala și în alte zone din județ”- prefect Radu Roca.