Informare de presă – 25.04.2024

Prefectul Ioan Tibil a condus astăzi, 25 aprilie 2024, ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare  alături de subprefecții Altfatter Tamas și Romeo Pop și de secretarul general, Cosmin Dorle.

În cadrul ședinței s-au dezbătut următoarele:

  • 53 propuneri ale comisiilor locale de fond funciar din județ privind validarea, invalidarea sau recunoașterea dreptului de proprietate. Dintre comisiile locale de fond funciar care au depus documentații privind validarea, invalidarea sau recunoașterea dreptului de proprietate amintim: Carei, Bogdand, Căuaș, Valea Vinului, Medieșu Aurit,Vetiș, Viile Satu Mare, Supur, Ardud, Pomi, Batarci, Santău, Bixad, Berveni, Socond, Moftin, Livada, Beltiug.
  • 19 propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind corectarea/modificarea/anularea unor titluri de proprietate, dintre care menționăm propunerile Comisiei locale de fond funciar Livada, Agriș, Batarci, Homoroade, Hodod, Dorolț, Pomi, Medieșu Aurit, Săcășeni, Santău, Socond, Vama, Bogdand;
  • 1 contestație împotriva propunerii comisiei locale de fond funciar, înaintată comisiei județene, spre soluționare, de către Comisia locală de fond funciar Satu Mare și 4 contestații împotriva propunerilor comisiilor locale de fond funciar, înaintate comisiei județene, spre soluționare, de către Comisia locală de fond funciar Supur.
  • modificări ale anexei nr.1 la HG nr. 401/2013, pentru Comisiile locale de fond funciar Carei și Livada

Ședințele Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Satu Mare se desfășoară pentru a soluționa, în limita competențelor legale, solicitările la legislația fondului funciar, specifice procesului de restituire a proprietății, ca urmare a cererilor înaintate de către cetățeni.

CANCELARIA PREFECTULUI

25.04.2024