Informare de presa

Măsuri de sănătate publică privind desfășurarea în siguranță a evenimentelor, întrunirilor și acțiunilor aferente campaniei electorale, instituite prin Ordinul comun nr. 1484/130/28.08.2020 al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne

 

Pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, se stabilesc măsurile de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale.

 1. Precauțiuni universale, obligatoriu de respectat pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/ acțiunilor aferente campaniei electorale:
 2. menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri/acțiuni, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
 3. asigurarea condițiilor necesare spălării sau dezinfecției regulate a mâinilor, la locul de desfășurare a evenimentelor/ întrunirilor/acțiunilor (preferabil portului mănușilor); în cazul în care participanții la activitățile electorale utilizează mănușile, acestea vor fi schimbate frecvent, evitându-se atingerea feței cu mănușile;
 4. asigurarea curățeniei și dezinfecția riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;
 5. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toata perioada desfășurării evenimentelor/întrunirilor/ acțiunilor aferente campaniei electorale;
 6. afișarea, în locuri vizibile, a regulilor de acces și de protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică.
 7. Evenimente/Întruniri/Acțiuni aferente campaniei electorale care presupun prezența fizică a participanților

Având în vedere riscul reprezentat de transmiterea virusului SARS-CoV-2 între persoane prin intermediul picăturilor de secreții respiratorii, în scopul reducerii/evitării aglomerației și a contactelor interumane, se impune respectarea unor măsuri în cazul organizării de evenimente/întruniri/acțiuni și care presupun prezența fizică a participanților, după cum urmează:

II.1. Limitarea numărului de persoane:

 1. a) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis, limitarea numărului participanților la maximum 50;
 2. b) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în aer liber, limitarea numărului participanților la maximum 100;
 3. c) în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6;
 4. d) în cazul acțiunilor din ușă în ușă, limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2.

II.2. Organizatorii evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor au obligația de a asigura și de a respecta următoarele măsuri și reguli:

 1. a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;
 2. b) afișarea în locuri vizibile a unor afișe și/sau indicatoare privind regulile de acces în perimetrul/incinta/spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile, precum și regulile de protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică;
 3. c) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
 4. d) interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecție respiratorie la evenimente/întruniri;
 5. e) asigurarea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice, ce vor facilita menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți;
 6. f) limitarea duratei la maximum două ore a evenimentelor/ întrunirilor desfășurate în spațiu închis;
 7. g) distribuirea materialelor de propagandă electorală se va face la standuri de autoservire;
 8. h) asigurarea de recipiente de colectare/coșuri de gunoi cu capac, dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție și eventual a mănușilor, în funcție de numărul de participanți estimat;
 9. i) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
 10. j) scena/spațiul destinat(ă) vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare pentru a permite menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între cei ce vor urca pe scenă;
 11. k) echipamentele utilizate în campanie: microfoane, stații de amplificare, cameră video, aparate de fotografiat se vor dezinfecta înainte și după utilizare;
 12. l) se vor asigura toalete pentru participanți; în cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă și săpun în proximitatea acestora; de asemenea vor fi plasate dispensere/flacoane cu soluții dezinfectante sau soluție alcoolică 70% pentru dezinfecția mâinilor;
 13. m) suprafețele se vor dezinfecta periodic, folosind produse biocide autorizate/avizate;
 14. n) aerisirea temeinică a încăperilor înainte și după eveniment/întrunire.

II.3. Acțiunile electorale din ușă în ușă, între cetățeni și candidați/echipele de campanie electorală ale acestora, precum și acțiunile de distribuire a materialelor de propagandă electorală

II.3.1. Măsuri și considerații generale

La acest tip de acțiuni de campanie, în afara transmiterii virusului SARS-CoV-2 între persoane prin intermediul picăturilor respiratorii, există și riscul potențial de transmitere a virusului SARS-CoV-2 prin intermediul suprafețelor și prin atingerea feței cu mâinile neigienizate.

Astfel, măsurile de prevenire a infectării se vor axa pe evitarea aglomerărilor unde distanța fizică nu poate fi menținută, pe evitarea contactelor ocazionale între persoane cu istoric de infecție necunoscut și pe evitarea contactului cu suprafețe sau obiecte.

În acest context, se recomandă evitarea acestor acțiuni și transmiterea materialelor de propagandă electorală online.

II.3.2. Măsuri specifice

 1. Persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată durata interacțiunii între aceștia și cetățeni, menținând distanța fizică de minimum 1 metru între oricare două persoane; de asemenea, vor evita orice interacțiune apropiată cu persoanele care prezintă semne și/sau simptome de boli respiratorii.
 2. În situația în care persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală prezintă semne și/sau simptome de boli respiratorii, acestea nu vor participa la acțiunile în cauză și se vor adresa medicului de familie pentru consult.
 3. Persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală își vor dezinfecta mâinile înainte de începerea acțiunii.
 4. Se recomandă ca persoanele care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă să nu pătrundă în interiorul locuințelor.
 5. Materialele de propagandă electorală (broșuri, pliante etc.) vor fi oferite prin plasarea pe clanța ușii și/sau în cutia poștală etc.
 6. În situația în care se impune instruirea persoanelor care vor participa la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la o acțiune de distribuire a materialelor de propagandă electorală, aceasta se va face pe cât posibil la distanță, online sau telefonic. În cazul în care instruirea se va face în spații închise sau în aer liber se vor aplica regulile specifice, stabilite potrivit legislației în vigoare.

31.08.2020                                                                Cancelaria Prefectului