Informare de presă – 30.08.2023

Prefectul Radu Roca a emis astăzi ordinul nr. 291/30.08.2023 privind constituirea Comisiei mixte de control la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), de pe raza județului Satu Mare, urmare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr.133 din 29.08.2023 privind dispunerea de măsuri organizatorice și de coordonare pentru eficientizarea acțiunilor de control la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL).
În coordonarea Instituției Prefectului, comisia mixtă este formată din reprezentanții următoarelor instituții:
– Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) – Inspectoratul teritorial Oradea
– Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A (CNCIR) – Punct de lucru Oradea
– Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) Inspectoratul Teritorial nr.4
– Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare
– Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare
– Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean
– Inspectoratul de Poliție Județean
– Autoritatea Rutieră Română (ARR) – Agenția Teritorială Satu Mare
Comisia mixtă va verifica aspecte privind pentru siguranța în exploatare a obiectivelor în care se efectuează operațiuni cu carburanți, autorizarea și controlul instalațiilor sub presiune, respectarea obligațiilor de mediu, a celor privind relațiile de muncă și sănătatea și securitatea muncii, licențierea, autorizarea și controlul cisternelor de transport dar și respectarea obligațiilor de natură fiscală și atestarea privind comercializarea de carburanți și altele.
În cadrul ședinței de coordonare de astăzi, a fost întocmit Planul de acțiune al comisiei mixte, controalele au termen limită de finalizare 31.10.2023. Rapoarte centralizatoare privind rezultatele acțiunilor de control se vor înainta zilnic către Ministerului Afacerilor Interne.
Prefectul a solicitat membrilor comisiei mixte profesionalism, rigoare și dispunerea măsurile legale care se impun, în funcție de modul de respectare a legii și de existența avizelor și autorizațiilor necesare funcționării.