Informare de presă – 31.05.2022

Dezbatere importantă privind dezvoltarea învățământului superior tehnic la Satu Mare

Prefectul Radu Roca a participat la invitația DRW Satu Mare (Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord-Vest) la evenimentul dezbatere ”Viitorul Extensiei  Satu Mare a Universității Tehnice Cluj Napoca” organizat la sediul de pe strada Lucian Blaga al instituției de învățământ superior sătmărean.

La evenimentul mediat de Tiberiu Markos, vicepreședinte al DRW și membru în Comitetul Consultativ al rectorului UTCN au participat prof. dr. ing. Vasile Țopa, rectorul UTCN, prof. dr. ing. Daniel Moga, directorul Extensiei Satu Mare a UTCN, cadre didactice universitare, reprezentanți ai autorităților locale, reprezentanți ai companiilor reprezentative din industria sătmăreană precum și numeroși studenți ai extensiei universitare.

Prefectul a fost însoțit de Radu Iancu, director și Bianca Șorian, consilier în cadrul Cancelariei Prefectului și Victor Lăzărescu, președinte,  Bogdan Ținca și Rais Lazăr – secretar executiv în cadrul  Consiliului Județean al Elevilor Satu Mare.

După salutul adresat conducerii Universității Tehnice Cluj-Napoca și participanților, prefectul a apreciat oportunitatea deosebită pentru studenții sătmăreni și pentru angajatorii din industrie reprezentată de prezența și dezvoltarea continuă la Satu Mare a extensiei dar și importanța organizării unor evenimente care aduc față în față factorii de decizie din mediul universitar, din domeniul economic și din administrația publică, alături de studenți sau viitori studenți.

După discuțiile care s-au axat pe nevoile pieței muncii,  pe dezvoltarea universitară  dar și pe nevoile studenților s-a convenit permanentizarea acestui demers prin construirea unui grup de lucru, cu reprezentanți din toate mediile interesate. Prefectul Radu Roca a înaintat grupului de lucru patru propuneri:

  • Implicarea Uniunii Naționale a Patronatului Român care să vină cu propuneri către Ministerul Educației privind îmbunătățirea și adaptarea planurilor de școlarizare în învățământul superior tehnic la nevoile industriei;
  • Încurajarea tinerilor elevi liceeni de a urma cursurile UTCN la Satu Mare, ținând cont de toate avantajele aduse de proximitate, de costuri și de viața socială;
  • O mai bună conlucrare între mediul de afaceri din județul Satu Mare și UTCN, pentru asigurarea școlarizării în profile tehnice cerute de industria sătmăreană;
  • Accesarea cu eficiență și rezultate durabile a fondurilor destinate dezvoltării învățământului tehnic în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Pentru anul universitar 2022-2023, UTCN organizează în municipiul Satu Mare studii universitare tehnice cu durata de 4 ani, pentru obținerea diplomei de inginer în cadrul Facultății de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției – Construcții de Mașini – 74 de locuri, din care 60 la buget și în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare  – 40 de locuri, din care 30 la buget.

  31.05.2022                             CANCELARIA PREFECTULUI – Biroul de presă