Informare de presă – control stare construcții hidrotehnice

În această săptămână, în baza ordinului prefectului Altfatter Tamas a avut loc o acțiune de verificare a  stării tehnice şi  funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare din judeţul Satu Mare.  Comisia constituită în acest scop a avut reprezentanți din partea Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa, a Sistemelor de Gospodărire a Apelor Satu Mare și Bihor, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Someş”  al judeţului Satu Mare, a Consiliului Județean Satu Mare și a Filialei de Îmbunătățiri Funciare Satu Mare.

În ceea ce privește starea digurilor de apărare, tematica  de verificare a cuprins în principal verificarea stării tehnice şi funcţionale a digurilor longitudinale, a celor de compartimentare și de remuu, asigurarea continuității liniilor de apărare, modul de întreținere al coronamentelor, taluzelor, rampelor de acces și a zonelor dig-mal, existența bornelor, barierelor, mirelor de ape mari și modul de întreținere al acestora, starea funcțională a lucrărilor de traversare, modul de întreținere a canalelor de preluare a infiltrațiilor la diguri.

Comisia a verificat în același timp și starea tehnică și funcțională a barajelor și digurilor de contur, a acumulărilor permanente mici a căror avariere poate pune în pericol localități, precum și a acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor (poldere).  În ceea ce privește verificarea lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă, au fost evidenţiate punctele și sectoarele vulnerabile de pe cursurile de apă din județ care prezintă eroziuni de mal avansate și active care pun în pericol zone locuite sau stabilitatea digurilor, s-au inventariat cursurile de apă colmatate precum și construcțiile hidrotehnice afectate de viituri.

Un alt aspect avut în vedere în cadrul acțiunii de control a privit evaluarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare existente în conformitate cu Normativul – cadru de dotare, modul de întreținerea magaziilor de materiale și  măsurile întreprinse pentru completarea și reînnoirea stocurilor dar și verificarea planurilor și programelor locale de acțiune și intervenție, a hărților de risc și a altor documente  la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Până în acest moment au fost verificate acumulările nepermanente laterale pe Râul Crasna, respectiv polderele Supur și Moftin,  acumularea permanenta Hodișa,  starea

digurilor  mal stâng și drept pe râul Crasna pe sectorul Giorocuta – Craidorolț, digurile de remuu pârâul Maja, de pe pârâul Maria și pârâul Homorodul Nou, digul mal stâng pe râul Tur pe sectorul Adrian – Turulung.