Informare de presă – ședința Comisiei de Dialog Social

Prefectul Radu Roca a prezidat astăzi 27.04.2022 Comisia de Dialog Social constituită la nivelul județului Satu Mare, pe ordinea de zi fiind propuse două teme, respectiv o prezentare a facilităților acordate refugiaților ucraineni în România  și o  discuție pe tema legii pensiilor, la solicitarea președintelui C.S.N. Meridian –  filiala Satu Mare, Nicolae Baciu.

Conform datelor prezentate de Simona Derșidan, director executiv al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Satu Mare, au fost înregistrați în evidențele agenției 57 cetățeni ucraineni refugiați din zona de conflict armat.  Dintre  aceștia, un număr de 46 persoane au fost încadrate în muncă în principal în următoarele ocupații: țesătoare, tehnician în industria confecțiilor și tricotaje, confecționer asamblor articole textile, tapițer, muncitor necalificat la demolarea clădirilor,  cusător din piele și înlocuitori, lucrător bucătărie, proiectant inginer mecanic, ajutor ospătar.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare oferă măsuri de sprijin în vederea ocupării tuturor persoanelor care doresc un loc de muncă, în strânsă colaborare cu agenții economici care oferă și declară locurile de muncă vacante.

În ceea ce privește situația copiilor ucraineni de vârstă școlară, conform informării realizate de prefect în cadrul ședinței, până în prezent 129 copii au fost integrați în sistemul școlar din județul Satu Mare dintre care 96 în mediul urban și 33 în mediul rural. Repartizarea școlarilor din țara vecină în funcție de ciclul de studiu se prezintă astfel: 40 sunt cuprinși în ciclul preșcolar, 39 în ciclul primar, 37 în ciclul gimnazial și 13 în ciclul liceal.

Simona Dumuța, director executiv adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Satu Mare a făcut o prezentare a noilor prevederi legislative în domeniul pensionării, mai exact în ceea ce privește informarea obligatorie a  angajatorului cu privire la emiterea deciziei de pensionare, indiferent că este vorba de pensionare pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială sau de invaliditate. În acest moment, pentru simplificarea procedurilor, se află în analiză la nivel național identificarea unei soluții informatice privind generarea și comunicarea acestui nou tip de document.

CANCELARIA PREFECTULUI – Biroul de presă                                       27.04.2022