Informare de presă – ședința de fond funciar

Prefectul Radu Roca, alături de subprefectul  Altfatter Tamas și  secretarul general Cosmin Dorle, a convocat astăzi 28.04.2022  ședința Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare.

Comisia județeană de fond funciar Satu Mare a   aprobat validarea anexelor propuse sau recunoaștere a dreptului de proprietate – pentru un număr de 14 documentații, invalidarea anexelor propuse pentru o documentație și s-au restituit un număr de 6 documentații.

Comisiile locale de fond funciar care au depus documentații, analizate în cadrul ședinței de astăzi, privind validarea sau invalidarea dreptului de proprietate sunt: Căuaș, Vama, Satu Mare, Ardud, Batarci, Pișcolt, Tarna Mare, Tășnad, Turț, Moftin, Urziceni, Hodod, Culciu, Căpleni.

De asemenea, Comisia județeană Satu Mare pentru stabilirea dreptului de  proprietate privată asupra terenurilor a aprobat propunerea Comisiei locale de fond funciar Andrid privind constatarea nulității absolute parțiale a unui titlu de proprietate în baza unei hotărâri judecătorești definitive.

Totodată, în ședința de astăzi a comisiei au fost soluționate 3 contestații împotriva propunerilor Comisiilor locale de fond funciar Tiream, Vama și Moftin.

La punctul ”Diverse” de pe ordinea de zi s-a aprobat proiectul privind modificarea Hotărârii Comisiei Județene nr.14 din 24.04.2019  pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor , în ceea ce privește desemnarea pe comune, orașe și municipii a membrilor din comisia județeană, care vor asigura îndrumarea și controlul comisiilor comunale, orășenești și municipale, potrivit anexei aferente și s-a prezentat  analiza cauzelor în justiție în care Comisia Judeţeană de fond funciar Satu Mare este parte precum și situațiile specifice pe fond funciar  aferente lunii martie 2022.

 

28.04.2022                          CANCELARIA PREFECTULUI – Biroul de presă