Referendum 26 mai 2019

      Legislație / Hotărâri AEP / BEC

 1. Decretul Președintelui României nr. 420/2019 pentru organizarea unui referendum național (Monitorul Oficial nr. 329/25.04.2019)
 2. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 84/24.02.2000)
 3. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului naţional din 26 mai 2019 (Monitorul Oficial nr. 358/08.05.2019)
 4. Hotărârea Guvernului nr. 278/08.05.2019 privind organizarea și desfășurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 (Monitorul Oficial nr. 362/09.05.2019).

        BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 32 Satu Mare

  • Palatul Administrativ , P-ța 25 Octombrie nr.1
   Satu Mare, etaj I , Prefectura SM –  birou Manager Public
  • Tel: 0261 715201
   Fax: 0261 715202, email: bejsatumare@bec.ro

  Membrii BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN

  Președinte BEJ: jud. GRIGORE SURD  – 0747 148661
  Locțiitor BEJ:      jud. SIMONA HAIDUC – 0747177684

  Membru BEJ:      jud. ADRIANA VÎLCU  – 0722 403937
  Membru BEJ – AEP:  OANA TEUȘAN   –  0786 722622

  Proces verbal nr. 41 din 12.05.2019 privind completarea BEJ – I etapa05122019    aici

  Proces verbal de afisare a PV privind completarea BEJ – I etapa05122019   aici

  Delimitarea, numerotarea și sediile secțiilor de votare de pe raza județului Satu Mare  aici

  2019-05-12_Presedinti/loctiitori_100939-PV-afisare-judet-SM  aici

  Comisia tehnică aici  Grupul tehnic de pe lângă Comisia tehnică  aici

  PRECIZARI completare Procese verbale