Centralizatorul achizițiilor publice

CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE PESTE 5000 EUR AFERENTE ANULUI 2023 aici
CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE PESTE 5000 EUR AFERENTE ANULUI 2020 aici

Contracte achizitii
Centralizatorul achizitiilor publice/2022 Contracte peste 5.000 euro echivalent lei + TVA aici
Centralizatorul achizitiilor publice/2021.Contracte peste 5.000 euro echivalent lei+TVA aici
Centralizatorul achizitiilor publice/2020.Contracte peste 5.000 euro echivalent lei+TVA aici
Centralizatorul achiziților publice/2017. Contracte peste 5.000 euro echivalent lei+TVA aici
Centralizatorul achiziților publice/2018. Contracte peste 5.000 euro echivalent lei+TVA aici
Centralizatorul achiziților publice/2019. Contracte peste 5.000 euro echivalent lei+TVA aici