Centralizatorul achizițiilor publice

Centralizatorul contractelor de achizitiilor publică aferente anului 2020 aici

Contracte achizitii
Centralizatorul achizitiilor publice/2022 Contracte peste 5.000 euro echivalent lei + TVA aici
Centralizatorul achizitiilor publice/2021.Contracte peste 5.000 euro echivalent lei+TVA aici
Centralizatorul achizitiilor publice/2020.Contracte peste 5.000 euro echivalent lei+TVA aici
Centralizatorul achiziților publice/2017. Contracte peste 5.000 euro echivalent lei+TVA aici
Centralizatorul achiziților publice/2018. Contracte peste 5.000 euro echivalent lei+TVA aici
Centralizatorul achiziților publice/2019. Contracte peste 5.000 euro echivalent lei+TVA aici