Cariera

ANUNT  privind organizarea examenului de promovare in grad superior

REZULTATUL  selectiei dosarelor pentru examenul de promovare in grad programat pentru 11.05.2020

AFIȘAJ privind rezultatul final al concursului de promovare în grad superior celui deținut,organizat în data de 11.05.2020