Cariera

ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier  clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului financiar contabilitate

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului  financiar  contabilitate, Serviciul fianciar, contabilitate resurse umane și administrativ

Fisa postului

Formular de inscriere la concurs cf. Anexa 3 HG 611-2008