Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Hotărâri C.J.S.U. pe anul 2023

Hotărârea C.J.S.U. nr.1 din 06.01.2023

Hotărârea C.J.S.U. nr.2 din 02.03.2023

Hotărârea C.J.S.U. nr.5 din 30 06 2023

Hotărârea C.J.S.U. nr.7 din 07.09.2023

Hotărârea C.J.S.U. nr. 8 din 10.09.2023

Hotărârea C.J.S.U. nr. 9 din 10.09.2023


Hotărâri C.J.S.U pe anul 2022


Ordine ale prefectului

  • ORDINUL nr. 60 din 07.03.2022 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare
  • ORDINUL nr. 219 din 27.09.2022 privind constituirea Comisiei pentru verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare din județul Satu Mare

Hotărârile C.J.S.U. din 2020 – 2022 și documentele aferente Covid -19


Hotărâri C.J.S.U  din anul  2021

Hotărârea C.J.S.U. nr. 34 din 22.06.2021  prin care se aprobă Raportul de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, accidentelor la construcțiile hidrologice și secetei hidrologice din județul Satu Mare, din perioada 13-15.05.2021,  atașat –  Raportul de sinteză

Hotărârea C.J.S.U. nr. 33 din 22.06.2021  prin care se aprobă Planul județean de măsuri și acțiuni pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației și a secetei prelungite la nivelul județului Satu Mare  


Comitet judetean SU aici
Ordin Comisie pagube agricole aici
Ordin Comisie pagube materiale aici
Zona_inundabila_SM aici
Plan masuri pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii aici
Hotarare nr.4 -2017 aici
Hotarare nr.3 -2017 aici
Hotarare nr.2 -2017 aici
Manual Prefect complet cu modificari 26.02.2013 aici
Manual Primar complet cu modificari 26 02 2013 aici
Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.
Administrația Natională de Meteorologie aici
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor aici
_____________________________________________________________________________
Hotărârea C.J.S.U. Nr.23 din 10.09.2020 și  Anexa la Hot C.J.S.U nr.23 din 10.09.2020  privind adoptarea scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, pentru începutul anului școlar 2020-2021