Protectia datelor cu caracter personal

  1. Responsabil RPD : dl. Găzdac Florian  Compartimentul Relatii cu Publicul – tel. 0261 713120, fax 0261 715683, e-mail  contact@prefecturasatumare.ro
  2. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Jud. Satu Mare este disponibil aici
  3. Nota de informare ANSPDCP  aici
  4. Cererea pentru exercitarea dreptului de acces este disponibilă  aici
  5. Cererea pentru exercitarea dreptului de intervenție este disponibilă aici
  6. Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție este disponibilă   aici
  7. Oficiul Responsabil cu Protecția Datelor Personale aici