Lista și datele de contact ale Serviciilor Publice Deconcentrate

Lista  serviciilor publice deconcentrate

Nr.

crt.

Instituţia Adresa Telefon Adresa de e-mail/website
1. Direcţia Județeană de Sănătate Publică Str.Avram Iancu, nr.16 0261-768102 office@dspjsm.ro

www.dspjsm.ro

2. Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare Str.1 Decembrie 1918, nr.8 0261-712175 isjsm@satmar.ro

www.satmar.ro

3. Direcţia Județeană  pentru Cultură P-ţa 25 Octombrie, nr.1 0261-717568 directia_cultura_sm@yahoo.com

www.djcsm.ro

4. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Str. Lăcrămioarei, nr.37 –

Corp A

0261-711800 dadr.sm@madr.ro

www.dadr-sm.ro

5. Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare B-dul V.Lucaciu, nr.4-6 0261-706829 pensii@cjpsm.ro

www.cjpsm.ro

6. Agenţia Județeană de Protecţia Mediului Str.Mircea cel Bătrân nr.8/B 0261-736003 office@apmsm.anpm.ro

www.apmsm.anpm.ro

7. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Str.Ion Ghica, nr.36 0261-770237

0261-770238

ajofm.sm@anofm.gov.ro

www.anofm.ro

8. Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Str.Tudor Vladimirescu, nr.8 0261-706922 ajpis.satu-mare@mmanpis.ro

www.satu-mare.mmanpis.ro

9. Inspectoratul Teritorial de Muncă B-dul Lucian Blaga, nr.41 0374-432290 itmsatumare@itmsatumare.ro

www.itmsatumare.ro

10. Direcţia Județeană pentru Sport Satu Mare Str. Vasile Conta, nr. 2 0261-711604 djs.satumare@sport.gov.ro

www.djst.satumare.ro

11. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Str. Lăcrămioarei, nr.37 0261–716929

0361-409998

itcsms.sm@madr.ro

www.itcsmsatumare.ro

12. Direcția Județeană pentru Familie și Tineret