Buletinul informativ

CAPITOL I  – Informații pe Legea nr.544/2001
Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.
Raport de evaluare a implemenării legii nr.214/2001 în anul 2015   
Raport privind accesul la informaţii de interes public în anul 2016
Raport privind accesul la informaţii de interes public în anul 2017 
Raport privind accesul la informaţii de interes public în anul 2018 
Raport privind accesul la informaţii de interes public în anul 2019

CAPITOLUL II – Proiecte, programe finanțate din bugetul UE sau bugetul național
Proiecte finanțate din fonduri europene aici
Proiecte finanțate de la bugetul național aici
Linkuri utile :
http://www.madr.ro/ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)
https://www.afir.info/ Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)
http://www.pndr.ro/ Program Naţional de Dezvoltare Rurală
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/agro-mediu/6._Ghid_MMC_C.2017_v.3.pdf
http://www.apiasatumare.ro/ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie Satu Mare

CAPITOLUL III -Alte informații

  Art. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:
 1.  actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; aici
 2.  structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; aici
 3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; aici
 5.  audiente aici
 6. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 7. programele şi strategiile proprii; aici
 8. lista cuprinzând documentele de interes public; aici
 9. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; aici
 10. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.aici