Buletinul informativ

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.
  Art. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:
 1.  actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; aici
 2.  structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; aici
 3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; aici
 5.  audiente aici
 6. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 7. programele şi strategiile proprii; aici
 8. lista cuprinzând documentele de interes public; aici
 9. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; aici
 10. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.aici