Alte activități

 1. Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului  
 2. Colegiul prefectural
 3. Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor
 4. Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
 5. Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului
 6. Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial
 7. Comisia de dialog social
 8. Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi
 9. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice 
 10. Comisia judeţeană privind incluziunea socială
 11. Grupul de lucru pentru derularea POAD
 12. Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor
 13. Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 14. Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 15. Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006
 16. Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013
 17. Comisia de delimitare teritorială între unități administrative
 18. Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)
 19. Comisia de analiză tehnică
 20. Comisia de atribuire denumiri
 21. Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme
 22. Centrul local de combatere a bolilor (animale)
 23. Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018
 24. Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ
 25. Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport 
 26. Protectia datelor cu caracter personal
 27. Activitate de indrumare si control
 28. Repartizare consilieri juridici pe UAT 
 29. Comunicări instituții publice – AJFP