Grupul de lucru pentru derularea POAD

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD)

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane sprijină acțiunile statelor Uniunii Europene menite să ofere asistență materială celor mai sărace categorii ale populației. România oferă ajutoare alimentare și asistență materială de bază prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD).

Programul contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare și mâncare preparată), de materialele școlare pentru copii, trusouri pentru nou-născuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate. Ajutorul European prin POAD este completat de schemele naționale care se adresează persoanelor aflate în sărăcie extremă.

Alocarea financiară pentru acest Program Operațional este de 518.838.876 euro, din care 441.013.044 euro, respectiv 85%, reprezintă contribuția din partea Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), diferența de 15% reprezentând cofinanțarea națională.

Pentru punerea în aplicare a programului, s-a elaborat Hotărârea Guvernului nr. 799/2014( HG 799 2014 POAD )  privind implementarea POAD, modificată prin HG nr. 80/2015, HG nr. 627/2015 şi HG 909/2016. O nouă Hotărâre de Guvern este în lucru la ora actuală, pentru a reflecta noua versiune a POAD, aprobată de Comisia Europeană în februarie 2017.

Operațiunile prevăzute în program, precum și alocarea financiară totală națională pentru fiecare operațiune, sunt:

  • Distribuția de ajutoare alimentare (lipsa alimentelor de bază) – 409.496.933 euro
  • Distribuția de materiale școlare (lipsa materialelor școlare) – 27.000.000 euro
  • Distribuția trusourilor pentru nou-născuți – 12.000.000 euro
  • Distribuția articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte etc. pentru persoanele fără adăpost – 6.000.000 euro
  • Distribuția produselor de igienă – 38.400.000 euro
  • Asistență tehnică – 25.941.943 euro

GHID  POAD – Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate  PROGRAMUL POAD versiunea februarie 2017


POAD ÎN JUDEȚUL SATU MARE

Ordinul nr.100 din 08.04.2022 privind reorganizarea Grupului de lucru pentru derularea POAD în județul Satu Mare

Estimarea numărului de beneficiari 2017/2018 SATU MARE POAD 2017 2018(xls)