Persoana responsabilă L 544/2001

Pentru a solicita Instituției Prefectului – județul Satu Mare informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi domnului consilier  Florian Găzdac.
Coordonate de contact:
telefon: 0261 713120
contact@prefecturasatumare.ro
Program de funcţionare: luni – joi: 08.00 – 16.30; vineri – 08.00-14.00