Persoana responsabilă pt relația cu societatea civilă