Comunicări instituții publice


Link catre Registrul Unic al Transparentei Intereselor(RUTI) aici


        – Estimare privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din impozitul pe venit Anexa3a , Anexa 3b , Anexa3c
        – Model de calcul privind repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TVA Anexa 7a  ,Anexa 7b
        – Repartizarea pe an a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat Anexa 7c

OUG nr.135 din 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

OUG nr.135 din 2020 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru invatamantului particular si cel confensional, acreditate sau autorizate provizoriu