Comunicări instituții publice

In temeiul art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.

 

Potrivit dispozițiilor legale în materie, au dreptul sa inițieze proiecte de documente de politici publice și proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, conform atribuțiilor și domeniului lor de activitate, următoarele autorități publice:
a) ministerele și celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum și autoritățile administrative autonome;
b) organele de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror subordine sau coordonare se află;
c) prefecții, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii, prin Ministerul Administrației și Internelor;
Desfășurarea întregului proces de consultare, atât cu cetățenii și cu asociațiile legal constituite, cât și consultarea preliminară interinstituțională, cade în sarcina exclusivă a inițiatorului.

Link catre Registrul Unic al Transparentei Intereselor(RUTI) aici

Decizii pentru echilibrarea bugetelor locale :

        – Estimare privind alocarea sumelor si cotelor defalcate din impozitul pe venit Anexa3a , Anexa 3b , Anexa3c
        – Model de calcul privind repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TVA Anexa 7a  ,Anexa 7b
        – Repartizarea pe an a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat Anexa 7c

OUG nr.135 din 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

OUG nr.135 din 2020 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru invatamantului particular si cel confensional, acreditate sau autorizate provizoriu