Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Ordinul Prefectului nr.226 din 04.10.2022 privind modificarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului Județul Satu Mare