Colegiu P. 19.12.2019

Ordin convocare

ORDINEA  DE  ZI  19 decembrie 2019  Orele 1100

  

  • Informare privind activitatea desfășurată de Colegiul prefectural în anul 2019;                        Prezintă: șef serviciu – doamna Ramona ANTONESCU

 

 

  • Adoptarea prin Hotărâre de colegiu a Programului orientativ a ședințelor aferente anului 2020.