Colegiu P 30.06.2022

Ordin componenta_20_06

ORDINEA  DE  ZI

30 iunie 2022  – Orele  1100

  

  • Prezentarea Strategiei Naționale Antidrog – Informare privind Planul județean de acțiuni; – Plan local de acţiune în domeniul drogurilor 2022-2026 
  • Prezintă șef birou Centrul de prevenire evaluare și consiliere antidrog Satu Mare – doamna  Camelia IACOB
  • Adoptarea prin Hotărâre de colegiu prefectural a Planului județean de acțiuni pentru implementarea Strategiei la nivelul județului Satu Mare; Hotarare Colegiu pref
  • Diverse.