Comunicat de presă – audiențe prefect

Prefectul a reluat sesiunile de audiențe cu cetățenii. Astăzi, 14.09.2021 s-au înscris la întrevederea cu prefectul Altfatter Tamas trei persoane, toate din comuna Căpleni și toate cu probleme de fond funciar.
Două dintre ele au reclamat imposibilitatea accesului la terenurile agricole proprii datorită blocării vechiului drumului agricol de acces prin edificarea unei construcții. Între timp s-a deschis un nou drum de acces, dar nici aceasta nu este o soluție acceptată de proprietarul terenului pe care îl străbate. Referitor la această problemă, prefectul i-a informat despre faptul că știe despre situația creată, Instituția Prefectului a purtat o corespondență cu primăria, a avut inclusiv o discuție cu primarul comunei Căpleni și s-au propus câteva variante de soluționare, inclusiv finanțarea documentației cadastrale necesară, variante care vor fi prezentate proprietarilor afectați iar pentru soluția finală este necesar un consens.
A treia persoană a solicitat sprijin pentru intrarea în proprietate de către fiica ei cu un teren de peste 5 hectare. Această situație este în atenția prefectului de mai mult timp, fiindu-i propuse petentei două soluții de reglementare legală a problemei. Varianta pe care o va alege va trebui comunicată Comisiei Locale de Fond Funciar Căpleni pentru finalizarea procedurii de intrare în posesie.