Colegiu P. 23.04.2019

Ordin prefect

        ORDINEA  DE  ZI  23 aprilie 2019  Orele 1100

  •   Informare privind activitatea Direcției Silvice Satu Mare; Luna pădurii – acțiuni organizate pentru marcarea evenimentului la nivelul județului. aici

Prezintă: director executiv – domnul Marcel FORȚIU

  • Raport privind realizarea Programului de dezvoltare economico-socială la nivelul județului Satu Mare; aici

Prezintă: șef serviciu  – doamna Ramona  ANTONESCU

  • Diverse.