Informare de presă – 14.07.2022

Astăzi, 14.07.2022,  în Sala Mare de ședințe a Prefecturii a avut loc ședința cu primarii, reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură, ai Direcției Agricole Județene și cu agenții agricoli de la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale, privind prezentarea modului și mecanismelor de evaluare a pagubelor agricole urmare a secetei extreme instalată în județul Satu Mare.

În prima parte a ședinței, desfășurată cu prezența mass-media, prefectul Radu Roca a făcut o prezentare a pașilor realizați pentru demararea procedurilor  de evaluare a pagubelor, astfel au fost emise ordinele prefectului nr. 165/13.07.2022 pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice la nivelul județului Satu Mare și nr. 166/13.07.2022 pentru constituirea Comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole ca urmare a fenomenului de secetă pedologică la nivelul județului Satu Mare. Prefectul a decis constituirea a două comisii la nivelul județului nostru, având în vedere afectarea severă a culturilor agricole (în special a celor de primăvară) și pentru asigurarea unei colectări rapide și corecte a datelor din teritoriu.

Tot în cadrul primei părți a ședinței, Cătălin Ghiran, directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Satu Mare a făcut o prezentare a stadiului recenzării populației și locuințelor și a informat primarii privind prelungirea până la data de 24.07.2022 a termenului de finalizare a activității de recenzare. De asemenea a mulțumit pentru buna colaborare cu autoritățile locale  în derularea recensământului a făcut apel la primari să solicite, dacă se consideră necesar, înființarea unor puncte de recenzare fixă și în mediul rural pentru a veni în sprijinul populației.

În partea a doua a ședinței, cu caracter tehnic, au fost prezentate și analizate toate documentele necesare pentru întocmirea pentru fiecare fermier a dosarului necesar pentru a putea fi despăgubit, documente  prevăzute de  Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice aprobat prin Ordinul MADR nr. 97/63/2020. Acesta a fost modificat recent de Ordinul nr. 177/78 din 29 iunie 2022, care prevede noi termene în care fermierii pot notifica către primăriile pe raza unde se află terenurile cu culturile afectate producerea pagubei. Astfel, utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenție pentru Agricultură, ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producției vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv pentru culturile agricole înfiinţate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de  15 noiembrie 2022 inclusiv pentru celelalte culturi agricole.

Documentele care trebuie întocmite la nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență și de către comisiile de evaluare sunt Raportul operativ  cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, Centralizatorul  rapoartelor  operative,  Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, Raport de sinteză cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri precum și un Raport centralizator  privind calamităţile generate de seceta pedologică la nivelul întregului județ.

”Cel mai important lucru este ca informația să ajungă la toți fermierii, să cunoască faptul că au dreptul să fie despăgubiți. Pe baza datelor din Cererea unică de plată pe care a depus-o la APIA, producătorul agricol  întocmește notificarea către primărie iar de aici încolo instituțiile statului trebuie să își facă datoria. Comisiile de evaluare se vor deplasa la nivelul întregului județ și le solicit încadrarea în termenele legale. De asemenea, am convingerea că avem sprijinul tuturor primarilor care vor organiza activitatea la nivelul primăriilor astfel încât niciun fermier să nu fie nedreptățit.” – a declarat prefectul Radu Roca.