Informare de presă – 14.10.2022

Continuă seria de întâlniri cu primarii din județ
În cadrul acestei săptămâni au continuat deplasările în teritoriu și întâlnirile convocate la sediul Instituției Prefectului pentru soluționarea problemelor cu grad ridicat de dificultate, cu participarea secretarului general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle și a consilierilor juridici din aparatul de specialitate al prefectului.
La Tășnad, împreună cu primarul Adrian Farcău și viceprimarul Carol Snelenpeger au fost discutate probleme de natură administrativă ce privesc funcționarea aparatului primarului, cât și probleme de fond funciar sau privind inventarierea domeniului public și privat al UAT.
La sediul primăriei Săuca, în prezența primarului Gheorghe Marian au fost analizate probleme de fond funciar și privind punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești definitive.
În comuna Cehal, alături de primarul Jurchiș Gheorghe și întreaga comisie locală de fond funciar s-au analizat dosarele cu grad de dificultate cât și unele probleme ce țin de grănițuire și punere în posesie pe raza comunei sau pe raza comunei vecine Săcășeni. Săptămâna viitoare, la sediul primăriei Săcășeni va avea loc o întâlnire cu reprezentanții Direcției Silvice Satu Mare și ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru clarificarea acestora.
Astăzi, 14.10.2022, la sediul Instituției Prefectului, în prezența primarului comunei Acâș, Balogh Tibor, a secretarului general Cosmin Dorle și a consilierului prefectului, Bianca Șorian, au fost analizate probleme de natură administrativă, ce țin de functionarea întregului aparat al primarului și de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale. Au fost trasate sarcinile urgente care trebuie îndeplinite de către secretarul general al unității administrativ-teritoriale iar în termen de 30 de zile se va face o deplasare pentru evaluarea realizării acestora.
Sub coordonarea prefectului Radu Roca, asemenea întâlniri vor continua în perioada următoare, cu implicarea specialiștilor din cadrul aparatului propriu, ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ai Direcției Silvice Satu Mare, Gărzii Forestiere sau ai altor servicii deconcentrate, în funcție de specificul problemelor.