Informare de presă – 16.11.2022

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (United Nations High Commissioner for Refugees) prin reprezentantul Biroului Regional Suceava, doamna Asel Sharsheeva, a organizat azi în Sala Mică de ședințe a Instituției Prefectului județul Satu Mare,  evenimentul de Coordonare și Networking , implementat de UNHCR.

La întâlnirea de azi cu au participat prefectul Radu Roca, subprefecții Altfatter Tamás și Romeo Pop, directorul de Cancelarie, Radu Iancu, precum și reprezentanții instituțiilor de stat a Organizațiilor Nonguvernamentale a cultelor religioase implicate în activitățile de întrajutorare ale refugiaților din Ucraina din februarie de când a izbucnit criza și până azi.

          Prefectul Radu Roca a făcut o amplă prezentare a acțiunilor întreprinse la nivel de județ mulțumindu-le tuturor celor implicați.

         În urma analizării modalității de lucru de la nivelul județului Satu Mare, doamna Asel Sharsheeva, reprezentantul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, a apreciat modul de coordonare și cooperare al instituțiilor și ONG-urilor din județul Satu Mare de la începutul crizei din Ucraina și consideră că această conlucrare de la Satu Mare  este un model de bune practici la nivelul țării, România fiind la rândul său un exemplu pentru Europa.

          Scopul acestui eveniment pilot este acela de  consolidare a comunicării și colaborării dintre actorii locali care lucrează cu refugiați și autoritățile locale și grupurile de lucru  naționale care compun structura de coordonare.

             Evenimentul pilot oferă  o oportunitate de a aduce împreună parteneri implicați in Satu Mare, pentru a transmite informații despre programele și serviciile existente care sunt oferite pentru sprijinul și integrarea refugiaților, cât și pentru beneficiul comunităților gazdă.

          ”  Evenimentul oferă o cale excelentă de evaluare, explorare și de găsire a unor soluții  pentru îmbunătățirea coordonării și cooperarii complementare între actorii umanitari din județul Satu Mare.” -prefect Radu Roca.