Informare de presă – 20.07.2023

Primarul din Bixad, suspendat
Având în vedere raportul Agenției de Integritate nr 30772/G/II/06.07.2021, rămas definitiv, privindu-l pe Tătar Ioan- primar al comunei Bixad , Prefectul Județului Satu Mare, Radu Tiberiu Roca, urmare a atribuțiilor ce-i revin , în temeiul art. 160 alin (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare, a emis în data de 14.07.2023 ordinul prin care constată încetarea mandatului primarului comunei Bixad, Tătar Ioan, iar în temeiul art 163 alin ( 1 ) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare , în caz de vacanță a funcției de primar, în caz de suspendare din funcție a acestuia, precum și în situațiile de imposibilitate de executare a mandatului, atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege , vor fi exercitate de drept de viceprimar, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției.