Informare de presă – 24.11.2022

Continuă seria de întâlniri cu primarii din județ
Astăzi 25.11.2022 la cabinet, urmare a solicitării venită din partea primarului comunei Beltiug, Ioan Bartok Gurzău, prefectul Radu Roca a avut o întâlnire de lucru pentru soluționarea problemelor cu grad ridicat de dificultate.
La ședință au fost prezenți de asemenea subprefectul Romeo Pop, secretarul general al Instituției Prefectului Cosmin Dorle, directorul Cancelariei Radu Iancu, secretarul general al UAT Beltiug Eugen Kovacs și consilierul juridic Hadrian Tomșa din cadrul serviciului de specialitate al prefectului.
În cadrul discuțiilor fost analizate probleme de fond funciar, probleme privind punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești definitive în materie de fond funciar cât și probleme de administrare locală sau ce privesc funcționarea aparatului primarului.
Sub coordonarea prefectului Radu Roca, asemenea întâlniri vor continua în perioada următoare, inclusiv cu participarea reprezentanților Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.