Alegerile din 9 iunie 2024

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 32 Satu Mare

Nume: Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 32 Satu Mare
Adresă: Municipiul Satu Mare, Sediul Administrativ al Consiliului Județean P-ța 25 Octombrie, nr. 1, sala de protocol
Telefon: 0261 715201
E-mail: bj.satumare@bec.ro
Program zilnic: 9.00 – 17.00
Președinte: Judecător, Remus Vasile NEMEȘ
Locțiitor: Judecător, Corneliu-Lucian CĂPITAN
Membru A.E.P.: Consilier parlamentar, Poszet Orsolya-Kinga

PROGRAMAREA SECTIILOR DE VOTARE

Materiale instruiri statistica pentru completarea PV pentru presedinti de SV si BECL
Instruiri președinți BECL – alegeri locale
Instruiri președinți SV 2024 – alegeri locale
Instruiri președinți SV 2024 – Parlamentul European
Prezentare completare PV in sectie – Alegeri locale 2024 corelatii propuse
Votare cu urna speciala

GHID LEGISLATIV – privind alegerile pentru membrii din Romania in parlamentul european din anul 2024 si alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024

COMUNICAT 06.06.2024

COMUNICAT 04.06.2024

COMUNICAT 03.06.2024

COMUNICAT 29.05.2024privind inlocuirea președintelui/locțiitorului

Proces verbal 10.05.2024 – inlocuire presedinti si loctiitori circumscriptii

COMUNICAT 09.05.2024privind inlocuirea președintelui/locțiitorului

COMUNICATprivind desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora

Proces Verbalprivind desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora 

Datele privind sediile unde își vor desfășura activitatea circumscripțiile municipale, orășenești și comunale în cadrul procesului electoral din data de 9 iunie 2024, precum și informațiile privind președinții și locțiitorii desemnați – vezi aici

Programarea tragerilor la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile din 9 iunie 2024

Proces-verbal din data de 20.05.2024 privind desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 si a loctiitorilor acestora – Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.32 Satu Mare

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 21.05.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 22.05.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 23.05.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 24.05.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 27.05.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 28.05.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 29.05.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 30.05.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 31.05.2024

Adresă înaintare Proces Verbal la Institutia Prefectului si Proces Verbal de Inlocuire

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 03.06.2024

Adresă înaintare Proces Verbal la Institutia Prefectului si Proces Verbal de Inlocuire

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 04.06.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 05.06.2024

Adresă înaintare Proces Verbal la Institutia Prefectului si Proces Verbal de Inlocuire Dorolt si Racsa

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 07.06.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 07.06.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 08.06.2024

Proces-verbal inlocuire presedinti/loctiitori sectii de votare din 08.06.2024 UAT


Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare precum și a sediilor acestora din județul Satu Mare

Ordinul Prefectului nr.177 din 15 aprilie 2024privind modificarea componentei nominale a Comisiei Tehnice Județene pentru coordonarea activitaților de organizare a alegerilor din data de 9 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr.51 din 12 martie 2024 –   privind numerotarea circumscripţiilor electorale din judeţul Satu Mare, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr. 59  din 18.03.2024 – Comisia Tehnica Judeteana

Ordinul Prefectului nr. 67 din 22 martie 2024privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție , din judeţul Satu Mare, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024

Anexă la Ordinul Prefectului nr.67 din 22 martie 2024privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Satu Mare, pentru alegerile din data de 9 iunie 2024

Ordinul Prefectului nr. 119 din 28 martie.2024 –  privind stabilirea dimensiunii ștampilelor ce se vor folosi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Ordinul Prefectului nr. 130 din 08 aprilie 2024 – privind stabilirea numărului membrilor consiliului județean precum și numărul membrilor consiliilor locale municipale, orășenești, comunale din județul Satu Mare pentru alegerile autorităților administrației publice locale din data de 9 iunie 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Ordinul Prefectului nr.204 din 16 mai 2024 – modificarea comisie tehnica alegeri


Legislație electorală


Documente suport postate pe site-ul AEP – https://www.roaep.ro/prezentare/livrabile-digi-emb-2023/

Materiale instruiri Statistica pentru completarea PV pentru presedinti de SV si BECL