Colegiu Prefectural 27.03.2024

COLEGIUL PREFECTURAL
INSTITUȚIA PREFECTULUI

 

ORDINEA DE ZI

27 Martie 2024

Orele 10:00

 

Raport privind activitatea desfășurată de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – în anul 2023;

Prezintă: director executiv – domnul Nicolae DUMUȚA

• Diverse.
– Adoptarea Hotărârii nr.1 privind constituirea Comisiei mixte de control în unitățile de desfacere a produselor alimentare și piețele din județ, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale.