Colegiu Prefectural – 28.09.2022

Prefectul Radu Roca a prezidat astăzi 28.09.2022 ședința lunară a Colegiului Prefectural, pe ordinea de zi fiind stabilite două teme prezentate de instituții subordonate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
Astfel, Ildiko Tivadar – director executiv, a prezentat activitatea desfășurată în anul 2022 de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) iar inspectorul-șef Cristian Sasu principalele activități și proiecte ale Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Satu Mare derulate pe parcursul acestui an.
Atribuţiile AJPIS se exercită, în principal în următoarele domenii: administrarea, gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă social, susţinerea programelor de servicii sociale, în domeniul inspecţiei sociale, autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor, acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-Lege nr.118/1990 persoanelor persecutate din motive politice precum și plata unor indemnizații specifice.
Beneficiile de asistență socială se transpun în sprijin acordat familiilor cu venituri reduse (ajutorul social, ajutorul de încălzire, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutoare de urgență), în politici familiale (alocaţia de stat pentru copii, alocaţia de plasament, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie, indemnizaţia lunară aferentă concediului de acomodare) precum și în sprijinul acordat persoanelor cu handicap (drepturi, alocaţia lunară de hrană, indemnizații persoane cu handicap).
De asemenea, au fost prezentate noutățile legislative în domeniul ajutoarelor de încălzire în sezonul rece 2022-2023, respectiv tipurile de ajutoare, condițiile de eligibilitate ale solicitanților precum și valoare acestora.
Inspectorul-șef Cristian Sasu a prezentat un bilanț al activității instituției în perioada ianuarie – august 2022. În domeniul relaţiilor de muncă, ITM Satu Mare controlează încadrarea în muncă şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară orice activitate în temeiul unui contract individual de muncă, stabilirea şi respectarea duratei timpului de lucru, stabilirea şi acordarea drepturilor salariale, respectarea clauzelor contractelor colective de muncă.
Comparativ cu 01 septembrie 2021, la data de 01 septembrie 2022 numărul angajatorilor activi a crescut de la 9805 la 9919, cu un total de 84.058 angajați (în scădere de la 86.154). Cu ocazia controalelor efectuate la punctele de lucru ale angajatorilor, în perioada ianuarie – august 2022 au fost depistaţi 20 angajatori folosind muncă nedeclarată şi 2 angajatori folosind muncă subdeclarată. La cei 22 angajatori depistați, au fost identificate 65 persoane prestând muncă nedeclarată şi 4 persoane care prestau muncă subdeclarată. Sancţiunile contravenţionale aplicate în această situație au o valoare de 540.000 lei.
Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) din cadrul ITM Satu Mare, evaluate pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sunt următoarele: 534 unităţi controlate în domeniul SSM, 536 controale efectuate în domeniul SSM, cu un fond de timp utilizat axat pe controale preventive (632 ore), cercetare accidente de muncă şi avizare dosare cercetare (141 ore), consultanţă şi expertiză, instruiri, acţiuni de informare şi conştientizare.
Rapoartele complete ale activității celor două instituții pot fi descărcate pe site-ul Instituției Prefectului Județul Satu Mare la adresa https://sm.prefectura.mai.gov.ro/colegiu-p-28-09-2022/.
La finalul ședinței, prefectul a solicitat conducerii Direcției Județene de Sport și Tineret o informare privind stadiul reorganizării instituției. Conform celor relatate de directorul executiv Mihaela Bura, acțiunea trebuie să se finalizeze în luna noiembrie 2022, va fi înființată Direcția Județeană de Sport care va aparține de Ministerul Sportului și Direcția Județeană de Tineret, în coordonarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Patrimoniul actualei direcții va fi împărțit între cele două noi instituții, cu excepția Hotelului Sport, a cărui administrare a fost cedată către municipiul Satu Mare.
Urmare a sesizărilor și a verificărilor privind respectarea prevederilor Legii 75 /1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, deoarece s-a constatat nearborarea sau arborarea unor drapele învechite sau deteriorate la sediul unor instituții, prefectul a transmis conducătorilor tuturor instituțiilor publice prezente faptul că este o obligație legală ca Drapelul României să se arboreze în mod permanent pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi instituţiilor publice.