Informare de presă – 28.09.2022

Ședința Comisiei de Dialog Social
Comisia de Dialog Social constituită la nivelul județului Satu Mare s-a întrunit în ședință azi, 28.09.2022, pe ordinea de zi fiind următoarele teme:
-Nepunerea în aplicare a sentințelor judecătorești pe drepturi salariale ai asistenților personali de către primării, prezintată de domnul Dârle Vasile, președintele Sindicatului Asistenților personali, maternali și sociali din județul Satu Mare.
– Neaplicarea în integralitate a grilei de salarizare prevăzută de Legea nr. 153/2017.
Din partea confederațiilor sindicale reprezentative la nivel județean au fost prezenți Vasile Dârle – președintele Sindicatului Asistenților Personali, Maternali și Sociali din județul Satu Mare, Nicolae Baciu – președintele Confederației Sindicale Meridian, Sergiu Ovidiu Tâlvac – prim vicepreședinte Cartel Alfa și Sindicatului Învățământului Preuniversitar Satu Mare și Mircea Miclăuș președintele Blocului Național Sindical BNS.
Din partea patronatelor au fost prezenți Cerasela Lorent, președinte Concordia Satu Mare, Ciprian Costea președinte P.N.R. Satu Mare și Radu Pop președinte UGIR Satu Mare.
Vasile Dârle, președintele Sindicatului Asistenților Personali, Maternali și Sociali din județul Satu Mare a prezentat aspecte legate de nepunerea în executare a sentințelor judecătorești definitive la nivelul unor primării din județul Satu Mare în calitate de angajatori ai asistenților personali.
Prefectul Radu Roca a luat act de problemele expuse și a dispus ca la următoarea ședință de lucru cu primarii și secretarii UAT-urilor din județul Satu Mare și juriștilor din Instituția Prefectului Județul Satu Mare să fie invitat și Vasile Dârle președintele Sindicatului Asistenților Personali, Maternali și Sociali din județul Satu Mare să dea citire primăriilor cu sumele restante.
Marius Teofil Gînță – președintele Sindicatului Biroului Teritorial din IPJ Satu Mare al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din M.A.I. a expus nemulțumirile polițiștilor pe care-i reprezintă ca urmare a neaplicării în totalitate a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. De asemenea a menționat ca alte probleme majore , deficitul de personal din Poliția Română și lipsa de predictibilitate în ceea ce privește profesia de polițist.
O propunere privind majorare a pensiilor a venit din partea președintelui Confederației Sindicale Meridian, Nicolae Baciu care consideră că acordarea unei sume fixe, egale, tuturor pensionarilor a fi justă și ar ajuta mai ales pensionarii cu venituri mici, și această propunere urmând a fi transmisă spre analiză autorităților centrale.